Vijčani piloti

  • Screw piles for building deep foundation

    Vijčani piloti za izgradnju dubokog temelja

    Vijčani piloti su čelični navojni sustav za nabijanje i sidrenje koji se koristi za izgradnju dubokih temelja. Vijčani piloti izrađuju se pomoću različitih cijevnih šupljih dijelova za osovinu pilota ili sidara.